Zapisy do grup klasowych w SP55 (ul. Dobczycka)

Z uwagi na pytania rodziców czas na złożenie deklaracji zostaje wydłużony do środy 11 marca 2015r. Początek zajęć pozostaje bez zmian 16 marca 2015r. Informujemy również, że w indywidualnych przypadkach, za zgodą dyrekcji, płatność może być przełożona na kolejny miesiąc.

 

Poniżej cała informacja dla rodziców:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice Dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 55

Szkoła Języków Obcych PRESTIGE od dwóch lat ma przyjemność organizowania szkoleń językowych w Państwa szkole. W poprzednim semestrze sprawnie zorganizowaliśmy projekt obywatelski „Angielski 5 razy w tygodniu”. Poprowadziliśmy zajęcia dla wszystkich klas w wymiarze 483 godzin dydaktycznych.

W związku z brakiem finansowania przez budżet miasta kontynuacji szkolenia w semestrze wiosennym oraz po sugestiach rodziców i dzieci bardzo zadowolonych z prowadzonych przez naszych lektorów zajęć, chcielibyśmy przedstawić Państwu ofertę na drugi semestr.

Oferta zajęć organizowanych w podziale klasowym na podobnych zasadach jak do tej pory. Zmniejszeniu o jedną godzinę tygodniowo ulegnie rozkład dla klas O-III. Klasy IV-VI oferta bez zmian.

System dwóch zajęć w tygodniu w cenie 85zł za cały semestr nauki.

Oferta będzie aktywna jeśli z danej klasy zgłosi się przynajmniej 15 osób zainteresowanych kontynuacją.

Terminarz zapisów i harmonogram szkolenia:

02.03-09.03 zbieranie deklaracji od rodziców

10.03-13.03 ustalenie liczby osób w klasach i harmonogramów zajęć

16.03 rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

19.06 koniec zajęć dydaktycznych

 

Informację o zgodzie (deklaracja poniżej) na kontynuację dziecka w nauce proszę przekazywać paniom wychowawczyniom, paniom lektorkom lub do sekretariatu szkoły.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracja uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego w semestrze wiosennym 2015

 

Imię i nazwisko dziecka                                               ________________________________

Klasa                                                                         ________________________________

Telefon  _____________________________       E-MAIL _______________________________

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego organizowanych przez szkołę Prestige i zobowiązuję się do dokonania wpłaty za kurs w wysokości 85zł.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------