Egzaminy

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH EGZAMINÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMINY CAMBRIDGE ESOL

KET Key English Test

egzamin języka ogólnego dla osób po około 250 godzinach nauki potwierdzający znajomości języka angielskiego na poziomie A2 w skali Rady Europy ,

PET Preliminary English Test

egzamin języka ogólnego dla osób po około 370 godzinach nauki potwierdzający znajomości języka angielskiego na poziomie B1 w skali Rady Europy

FCE First Certificate in English

egzamin języka ogólnego dla osób po około 600 - 650 godzinach nauki potwierdzający znajomości języka angielskiego na poziomie B2 w skali Rady Europy

CAE Certificate in Advanced English

egzamin uprawniający do podjęcia studiów zagranicznych, przeznaczony dla osób po około 700 -750 godzinach nauki potwierdzający zaawansowaną znajomość języka angielskiego - poziom C1 w skali Rady Europy

CPE Certificate of Proficiency in English

uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie biegłości językowej – poziom C2 w skali Rady Europy.

BEC Business English Certificates

ezgaminy potwierdzające znajomość języka angielskiego biznesowego, określają umiejętność na trzech poziomach: Preliminary Level (B1), Vantage Level (B2) oraz Higher Level (C1)


EGZAMINY CAMBRIDGE ESOL dla DZIECI

STARTERS

Egzamin dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat po około roku nauki i znajomości ok. 300 słów.

FLYERS

Egzamin dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat po dwóch/trzech latach nauki i znajomości ok. 600 słów.

MOVERS

Egzamin dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat po około trzech/czterech latach nauki i znajomości ok. 1000 słów.

 

POZOSTAŁE

TOEIC    Test of English for International Communication

najczęściej zdawany egzamin na świecie – 5 mln osób rocznie, certyfikat jest międzynarodowym standardem dokonującym pomiaru poziomu kompetencji z języka angielskiego w środowisku pracy

TOEFL  Test of English as a Foreign Language

850 tys. zdających w ciągu roku, egzamin zdawany on-line przeznaczony dla osób o zaawansowanej znajomości języka angielskiego zamierzających pracować lub studiować za granicą.

TELC   The European Language Certificates

to ujednolicony system egzaminów z dziesięciu języków, testujący kompetencje w oparciu o Ramowy Program Opisu Kształcenia Rady Europy od poziomu A1 – do B2.

IELTS  International LanguageTesting System

egzamin oceniający umiejętności językowe osób, które zamierzają studiować lub pracować w krajach anglojęzycznych

City & Guilds

egzaminy sprawdzające znajomość języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania od A1 do C2, egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej, ocenianych niezależnie

LCCI  London Chamber of Commerce and Industry International Qualification

egzamin języka biznesu dostępny na poziomach A1 - C1, wyróżnia się: egzamin pisemny EFB (English for Business) oraz ustny SEFIC (Spoken English for Industry and Commerce)

TOLES  Test of Legal English Skills

egzamin w zakresie angielskiego języka prawniczego, istnieje na trzech poziomach zaawansowania: TOLES Foundation (A2-B1), TOLES Higher (B1-B2) oraz TOLES Advanced (B2-C1)