Lektorzy

TeacherLektorzy naszej Szkoły, którzy prowadzą szkolenia jezykowe, mają odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne: studia filologiczne lub lingwistyczne ze specjalnością nauczycielską, a w wielu wypadkach także inne studia i dodatkowe kwalifikacje dydaktyczne oraz specjalistyczne wraz z odpowiednim przygotowaniem psychologicznym i pedagogicznym.

Wszyscy lektorzy to osoby dysponujące doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dla dzieci i dorosłych oraz specjalnie dobierane pod kątem osobowościowym. Wszyscy lektorzy przechodzą obligatoryjne szkolenia metodyczne i uczestniczą w kursach dokształcających.