Oferta naszych kursów

Zasady organizacji zajęć i innych usług językowych realizowanych przez naszą szkołę są przedmiotem ustaleń, które uwzględniają życzenia osób decyzyjnych ws szkoleniowych przedsiębiorstw i samych słuchaczy.

Dla każdego rodzaju szkolenia przygotowujemy specjalny program, uwzględniający przede wszystkim potrzeby studentów lub specyfikę studiów. W metodyce stosujemy zasadę wyważonych proporcji i optymalnego doboru technik nauczania, dostosowanych do oczekiwań i możliwości słuchaczy. Programy nauczania są konstruowane zgodnie z „Europejskim systemem opisu kształcenia językowego” Rady Europy, stosowanym przez rosnącą liczbę szkół wyższych w Europie oraz w całym świecie.

Więcej…