Płatność za kurs można regulować jednorazowo lub w dwóch ratach.

Istnieje również możliwość rozdzielenia płatności na trzy raty po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły.

Terminy płatności:

a) semestr jesienny: do 7 października (całość lub pierwsza rata);

  • do 15 listopada (druga rata)
  • do 15 grudnia (trzecia rata)

b) semestr letni: do 23 lutego (całość lub pierwsza rata);

  • do 23 marca (druga rata)
  • do 23 kwietnia (trzecia rata)

Niedotrzymanie terminów płatności powoduje automatycznie utratę jednej z przysługujących bonifikat.

Szczegóły płatności