Oferta naszych kursów

Zasady organizacji zajęć i innych usług językowych realizowanych przez naszą szkołę są przedmiotem ustaleń, które uwzględniają życzenia osób decyzyjnych ws szkoleniowych przedsiębiorstw i samych słuchaczy.

Dla każdego rodzaju szkolenia przygotowujemy specjalny program, uwzględniający przede wszystkim potrzeby studentów lub specyfikę studiów. W metodyce stosujemy zasadę wyważonych proporcji i optymalnego doboru technik nauczania, dostosowanych do oczekiwań i możliwości słuchaczy. Programy nauczania są konstruowane zgodnie z „Europejskim systemem opisu kształcenia językowego” Rady Europy, stosowanym przez rosnącą liczbę szkół wyższych w Europie oraz w całym świecie.

Do prowadzenia zajęć zaangażowani są wysokiej klasy polscy lektorzy oraz native speakers. Kadra dydaktyczna ma nie tylko doskonałe przygotowanie zawodowe, ale także predyspozycje osobowościowe, dzięki którym pomaga pokonać bariery językowe słuchacza i problemy  związane z niewystarczającą znajomością języka obcego. W Prestige SJO zatrudnionych jest wielu lektorów o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach – absolwentów filologii obcych i lingwistyki stosowanej ze specjalnością nauczycielską.

Prestige SJO prowadzi staranną dokumentację frekwencji i postępów w nauce, a na życzenie klienta może przygotować okresowe sprawozdania. Przeprowadzamy też ankiety sprawdzające poziom zadowolenia słuchaczy z kursów.

Szkoła Prestige SJO korzysta z najlepszych podręczników, współpracując z renomowanymi wydawnictwami (Oxford University Press, Longman/Pearson Education, Macmillan, Cambridge University Press, LektorKlett), a także z materiałów autentycznych.

Zajęcia mogą odbywać się w grupach:

  • otwartych, np. dostępnych dla wszystkich studentów i pracowników uczelni, ewentualnie także innych osób na określonych warunkach;
  • zamkniętych, zleconych przez uczelnię, organizację działającą na uczelni, samorząd, grupę zainteresowanych osób (przedmiot oferty cenowej);
  • mieszanych, umożliwiających dołączenie do grupy o charakterze zamkniętym osób z zewnątrz, np. w celu obniżenia kosztów.

Możliwe jest także zorganizowanie zajęć indywidualnych.

Zajęcia mogą się odbywać na wszystkich poziomach zaawansowania zgodnie z „Europejskim systemem opisu kształcenia językowego” Rady Europy (podstawowy A1 / A2, samodzielności B1 / B2, biegłości C1 / C2).